8 februari, 2019

Smartmatte för profilval matematik

Profilval matematik och programmering fick genom Smartmatte besök av Volvo lastvagnar, Skövde räddningstjänst, GIS-ingenjör från Skövde kommun samt Skaraborgs sjukhus. Eleverna delades in i mindre grupper och fick först lite allmän information om yrket i sig och därefter pröva på att räkna yrkesmatematik. Eleverna tyckte det var ett intressant inslag, både genom att kanske få lite idéer på tilltänkta yrken men också, genom att få en annan infallsvinkel utifrån matematiken i skolan.
Smartmatte och Mathivation är två olika inslag hos RWS i Skövde. Smartmatte är ett sätt att förmedla yrkesmatematik kopplat till lokala företag. Mathivation är däremot en mer ren koppling till skolmatematiken där eleven får möjligheten att stärka sitt självförtroende inför riktigt svår matematik. Mathivation är också ett återkommande inslag under hela läsåret.