5 juni, 2019

Slöjd för klass 5B

Klass 5 redovisar sitt arbete i slöjden.
De har jobbat med drömfångare, dess historia och ett flertal tekniker som krävts för att slöjda en egen.