12 oktober, 2017

RWS Skövde – Skolinspektionen

RWS Skövde har fått godkänt på samtliga punkter som granskades av Skolinspektionen!
RWS ingår nu i den exklusiva skaran av skolor som har rent protokoll!
Skolinspektionens beslut
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Raoul Wallenbergskolan Skövde.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 
Undervisning och lärande
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Raoul Wallenbergskolorna AB uppfyller författningarnas krav inom undervisning och lärande.

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Raoul Wallenbergskolorna AB uppfyller författningarnas krav inom trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

Styrning och utveckling av verksamheten
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Raoul Wallenbergskolorna AB uppfyller författningarnas krav inom styrning och utveckling av verksamheten.
På Skolinspektionens vägnar

Mårten Petersson Eva Lindgren
Beslutsfattare Föredragande

Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se ​