5 april, 2019

Profilval matematik

Profilval matematik och programmering besökte den 2 april Volvo IT för att få en inblick kring olika yrkeskategorier inom bland annat programmering. Personal från företaget berättade om sina val i livet som ledde dem till sina arbetsuppgifter som de hade idag. Flertalet började i unga år och intresserade sig för spelprogrammering men samtliga lämnade detta spår för att vidareutveckla program och robotar som hanterar Volvos olika produktionsfaser.
Eleverna fick pröva på att lösa olika programmeringsuppgifter med hjälp av sin Chromebook och programmet Scratch. Miljön som de fick utgå ifrån var företaget Cpac som ville automatisera sina dumprar som körde sten i ett grustag. Dumprarna skulle vara förarlösa och skulle därför utifrån sitt programmerade system ta sig från sin uppställning, undvika hinder, hämta upp stenarna och därefter ta sig tillbaka till dåvarande uppställning för avlastning. Efter avklarade uppgifter fick eleverna redovisa sina lösningar på en stor skärm och därigenom lära sig av varandras olika lösningar.