30 mars, 2018

Påskpyssel på fritids

På fritids har vi provat att måla med raklödder och karamellfärg. Barnen fick spraya ut raklödder och i löddret fick de doppa lite karamellfärg i olika färger och sedan röra runt. På allt detta la de ett tomt vitt papper och tryckte lite. Sen tog vi upp pappret och skrapade av allt lödder från pappret. Nu fick vi till jättefina marmoreringsmönster. De fina teckningarna användes till vårt påskpyssel.

Skollagen säger:
– Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Läroplanen och Allmänna råd för fritids säger:
–  Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Det finns goda möjligheter att arbeta med dessa områden i fritidshemmet, till exempel genom olika uttrycksformer, som bild och form.
– Eleverna få möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.