9 november, 2018

Nya böcker i biblioteket

Nu är biblioteket påfyllt med nya, härliga böcker! Nu kan man bland annat lära sig mer om surikater, följa med på spännande upptäckter med Nelly Rapp eller kanske läsa lite Amulett.