19 oktober, 2018

Naturarbete för åk 4

”Vi har arbetat med naturen sedan skolstart med lite olika fokus från vecka till vecka. Just nu arbetar vi med klassifikationer, att djur kan delas in i olika grupper. Nästa vecka ska vi lära oss om olika näringskedjor.”