9 mars, 2018

Matematik, svenska och lek för åk 1

I veckan har ettorna tränat på att lösa matematiska problem. Vi började med att tillsammans fundera och prata om hur man kan göra för att lösa ett problem. Vi provade sedan också att lösa problem tillsammans. Därefter fick eleverna arbeta och tänka parvis kring matematiska problem. De har diskuterat fram lösningar och ritat dem. Några av problemen vi arbetade med handlade om cyklar ex:

Utanför förskolan brukar det stå trehjulingar och tvåhjulingar parkerade.
Hur många trehjulingar och tvåhjulingar var det om man en dag kunde räkna till 19 hjul?
Rita!

Eleverna har arbetat bra och lyckats lösa alla problem. Paren har fått berätta om sin lösning för klassen.
Eleverna har lärt sig att det kan finnas olika lösningar på samma problem och att man kan komma fram till en lösning på olika sätt.

Varje vecka får eleverna i åk 1 läsläxa med sig hem. I skolan förbereder vi läxan tillsammans i våra läsgrupper. Eleverna tar hem läxan och läser texten hemma flera gånger. Veckan efter läser de upp texten för varandra i läsgruppen och vi samtalar om texten.

Det råder full aktivitet på rasterna just nu. Det leks tillsammans, över klassgränserna och bara fantasin sätter gränserna.
Här på bilden ser ni hur eleverna själva har organiserat sitt samarbete. Det kastas upp snö för nästa åkare som väntar på sin tur att få åka, påhejade från sidan! Det är bara ett av många goda exempel.