13 mars, 2018

Matematik för förskoleklasserna

Barnen har format siffran med trolldeg, tränar på att skriva siffran och delar upp talet tre på olika sätt med hjälp av uppdelningsmaskinen i läromedlet  ”favorit – matematik”.
Att forma en 3:a tyckte barnen var lite klurigt.