31 augusti, 2018

Matematik för åk 3

I årskurs 3 har vi fyra matematiklektioner i veckan. På ett pass arbetar vi med problemlösning.
Vi arbetar enligt EPG metoden. Vi tänker Enskilt, sedan i Par och avslutar med en Gemensam diskussion där vi får redovisa våra lösningar.
De här matematikpassen får eleverna att utveckla förmågorna att resonera, diskutera och dra slutsatser.