1 december, 2017

Månadens RWS-samling

Fredagen den 1 december var det dags för månadens RWS-samling. Förutom att högtidlighålla advent utsågs november månads Raoul Wallenbergare och det blev Augustas i åk 5.

Motivering:
Denne elev representerar skolans ledord på ett mycket bra sätt. Eleven är ärlig, modig, handlingskraftig och tänker mycket på andra. ställer upp för sina kamrater. Vågar vara ärlig och ta strid mot orättvisor. Kommer med förslag och idéer och bidrar till att undervisningen utvecklas. Är en väldigt omtyckt, snäll och trevlig kamrat och elev, som tar ansvar för sina kamrater och sitt eget lärande.”