28 september, 2018

Månadens Raoul Wallenbergare

Läsårets första Månadens Raoul Wallenbergare blev Charles Björnell i åk 5 med följande motivering:

”Med din positiva inställning till såväl undervisningen som dina klasskamrater bidrar du till ett bra klimat i klassen. Du gör alltid ditt bästa och är ivrig att lära dig nya saker. Du är en förebild i ditt sätt att arbeta på lektionerna, samtala med klasskamrater och vuxna samt i ditt uppförande. Du är en god kamrat.”