13 december, 2017

Luciafirande

På Luciadagens morgon samlades alla elever på RWS Skövde i matsalen för gemensamt Luciafirande. Elever från åk 4-7 bjöd på ett stämningsfullt framträdande där de själva valt vilka sånger som skulle framföras. Efter samlingen i matsalen bjöds det på lussefika i respektive klassrum.