13 mars, 2019

Läsning och programmering för åk 1

Förra måndagen startades ett läsprojekt i åk 1. Det kommer att pågå i 6 veckor. Eleverna parläser varje morgon i 20 minuter. Projektet syftar till att utveckla elevernas intresse för läsning och stimulera/väcka läslust samt utveckla läsflyt, ordförståelse, ordförråd, läsförståelse och muntlig uttrycksförmåga.
Åk 1 har i veckan startat upp arbetet med programmering. Vi har pratat om vad det betyder att programmera något, hur det fungerar och vad de har för egna erfarenheter kring programmering. De har själva fått programmera blue-bots.