19 januari, 2018

KUB 20 till RWS Skövde

Varje människa kan göra skillnad. Ett skolprojekt om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter”.

I projektet KUBEN, som handlar om de mänskliga rättigheterna, har 30 skolor i Sverige blivit utvalda att deltaga.
I Västsverige finns tre skolor med i projektet och RWS Skövde är en av dem. Varje skola har fått en svart kub av stål.
Det finns alltså 30 kuber i Sverige, en för varje mänsklig rättighet. Vi har fått kuben ”rätten till fredliga möten”.

Genom projektet får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad.

Under denna vecka har hela RWS Skövde arbetat extra med mänskliga rättigheter och idag öppnades vår kub under en ceremoni där alla skolans elever och personal lyssnade till rektor Peter Gejervalls öppningstal och elevrådsrepresentanterna Pernilla Gustafsson och Lina Hassel från åk 6 klippte bandet och låste upp kuben.
Öppningsceremonin bevakades av lokala media. Se länkar till reportagen nedan.

Elevernas uppgift är att nu under våren inreda kuben för att illustrera den mänskliga rättigheten vi tilldelats.
Projektet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 kuber samlas i början av september för en offentlig utställning i Kungsträdgården, Stockholm.
Kubprojektet går hand i hand med våra ledord: ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft.

Läs mer om kubprojektet
Reportage Sveriges Radio P4 Skaraborg Lyssna följande tider: 00.00-00.30, 16.06-18.30, 35.00-38.20, 41.10-47.45
Artikel i SLA
Artikel i Skövde Nyheter