8 september, 2018

Kemi för åk 6

Klass 6A arbetar just nu med kemi. Området är ”blandningar och lösningar”.
Här ska eleverna gissa vad som finns i glasbägarna.
Nästa moment är filtrering av innehållet.