2 maj, 2019

Hälsningar från åk 3!

I åk 3 är det full fart med de nationella proven i matematik och svenska. Vi upplever att barnen tycker att proven är roliga och vi ser de som en naturlig del i undervisningen.
Vi håller också på med forntiden där vi lär oss om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Eleverna visar på stort intresse och det leder till många diskussioner och samtal.
På Valborgsmässoafton tillverkade vi majbrasor som var både miljövänliga och ingen brandrisk!