30 november, 2018

Hälsning från åk 2

Vi i åk 2 arbetar just nu med tema vatten och den här veckan har eleverna fått pröva ett naturvetenskapligt arbetssätt; ställa en hypotes och genomföra en enkel undersökning.
På bilden ser vi två elever som testar om deras hypotes stämmer.

På bilder ser vi ett exempel på hur vi tränar multiplikation i åk 2. De elever som sitter ner säger en multiplikation och de som står ska svara.
De i den yttre ringen flyttar sig ett helt varv runt innan det är dags att byta uppgift.