10 december, 2018

Hälsning från åk 1

”I samband med arbetet kring veckans bokstav ö så har vi arbetat med fakta om ödlan. Klassen har även  gjort en gemensam julgran med hjälp av pappershänder!” Hälsningar 1A

”Praktisk matematik. Vi spelar ”bank” och tränar på addition och att växla pengar. Vi har också smyckat klassrummet med snöflingor där eleverna tränade på instruktion och att klippa.” Hälsningar 1B