21 november, 2019

Hälsning från åk 1

I årskurs 1 har vi under veckan arbetat med enkel programmering med hjälp Bluebots. Vi har integrerat med matematik och bland annat programmerat robotarna att gå till rätt summa och differens.

Under NO- och SO-pass har vi haft ett temaområde om skogens djur. Vi har tillverkat egna faktaböcker som handlar om djur i våra svenska skogar. I bilden arbetar vi med en gruppuppgift där vi målar förstoringar av djuren.

I svenskan har vi förutom att skriva texter om djur arbetat med att förstå vad en mening är. Fröken hade klippt sönder meningar och det var vår uppgift lägga orden rätt igen. Busiga fröknar vi har!