31 maj, 2018

FSK – matematik

Förskoleklasserna har arbetat med matematik.
”Vi mäter och jämför hur långa vi är.”
”Utematematik. Vi mäter med metersnöre.”
”Vi jobbar med statistik på matematiken.”