13 april, 2018

Fredag förmiddag med åk 6

Före lunch på fredagen stod religion och NO på schemat för åk 6.

”I religionsundervisningen läser vi just nu om de olika världsreligionerna. Vi lär oss om varje religion och jämför dem sedan sinsemellan. Vi har hittills lärt oss om kristendom, judendom, islam och hinduism. Hinduismen har vi läst om denna vecka.”

”På NO-lektionerna gör vi ett fördjupningsarbete. Alla har fått välja ett av de områden vi läst om hittills i sexan. Vi gör en faktaplansch och förbereder ett experiment. Nästa vecka ska vi redovisa för varandra!”