18 december, 2017

Förskoleklassen – matematik & svenska

Matematik. Ett barn lägger logiska block framför sig. Efter en liten stund får det andra barnet blunda och då görs en förändring som det andra barnet ska upptäcka.

Barnen arbetar med en geometritavla.

Här redovisar barnen vad ritat att de önskar sig utifrån en berättelse om Lyckostjärnan.