25 oktober, 2017

FN-dagen

FN-dagen uppmärksammades på olika sätt på skolan. Här kommer några glimtar av arbetet i åk 5 och åk 7 under FN-dagen.

Åk 5 har arbetat med FN och barnkonventionen. De har fått arbeta parvis med att välja de tre viktigaste sakerna i livet för dom. De fick välja bort sju. De flesta valde mat och vatten, kärlek från föräldrar och vänner samt en ren miljö att leva i.

Åk 7 uppmärksammade också FN-dagen. De fick först arbeta i smågrupper och leta fakta om FN som sedan sammanställdes till ett ”faktablad”. Sen ägnades också en del tid åt de viktiga ”17 Globala målen för en hållbar utveckling”.