28 april, 2018

En vecka med åk 5

Det har varit en händelserik vecka i skolan för åk 5. På tekniklektionerna har fokus legat på hållfasthet och eleverna har konstruerat egna broar. Klassen har också tränat på texten till den nya RWS-sången. På matematiklektionerna har klassen tränat avrundning samt arbetat med bråk och decimaltal. De har också tränat multiplikation med decimaltal. En rolig lek tyckte eleverna. Dessutom presenterade en elev ett projekt om hjärnan. Det blev många frågor och var mycket intressant. När barn lär barn blir det så inspirerande.