24 november, 2017

En förmiddag med åk 6

I princip alla skoldagar för RWS 6 inleds med en stund av tyst läsning i bänkbok. Det är en lugn och skön start på dagen som uppskattas av eleverna och i klassrummet är det så tyst att man kan höra en knappnål falla.

Efter läsningen står det svenska på schemat. Dagens lektion handlade om källkritik. Eleverna fick granska en hemsida genom att undersöka domän, utgivare, syfte, målgrupp, uppdatering , äkthet och layout.

Nästa punkt på programmet var klassråd där ledordet handlingskraft ofta står i fokus. Eleverna beslutade denna dag att byta platser i matsalen. Bordplaceringen slumpades fram med hjälp av klassens namnstickor. Klassrådets ordförande och sekreterare noterade den nya matsalsplaceringen.

Lektionen innan lunch var det dags för NO där eleverna arbetade med magnetism. Uppgiften att bygga en valfri bana med hinder och sedan flytta en figur med hjälp av en magnet var mycket engagerande och kreativiteten flödade i klassrummet.