7 december, 2018

Elevens val för åk 4-6

Under två heldagar har alla elever i åk 4-6 haft elevens val. Eleverna har i åldersblandade grupper haft följande aktiviteter att välja mellan:
– Programmering
– Slöjd med hårda material
– Skrivarverkstad
– Idrott tema parkour och redskap
– NO-experiment
– Hemkunskap
– Självförsvar och kampsport
– Slöjd med mjuka material
– Bild tema streetart
– Musik tema Lucia
– Digital bildredigering

Nedan får ni en tjuvkik på aktiviteterna hemkunskap, streetart och programmering.