12 april, 2019

Bild för åk 7

På bilden har eleverna i åk 7 designat egna tablettaskar och jobbar på att marknadsföra dessa.