20 februari, 2018

Åk 3 arbetar med miljö

I årskurs 3 arbetar vi för fullt om miljön! På bilderna kan ni se vårt grupparbete, där varje grupp får fördjupa sig om ett material som man kan källsortera och återvinna. Detta ska sedan redovisas för klassen, så alla får lära sig av varandras material. Som ni kan se på bilderna är eleverna mycket kreativa och engagerade!