Rektorer

 

Peter Gejervall – rektor för RWS Skövde

Vår rektor i SPeter Gejervallkövde är Peter Gejervall. Peter är född och uppvuxen i Skövde men bor numera i Tibro.

Peter Gejervall har en gedigen skolledarerfarenhet och har tidigare varit rektor för Nyboskolan i Tibro kommun och för Rydskolan i Skövde kommun. Peter har erfarenhet från såväl grundskolans tidiga som senare åldrar, samt förskola, fritids, fritidsgård, och grundsärskolan. Han har genomgått den statliga rektorsutbildningen och har examen från Lärarhögskolan i Jönköping i ämnena matematik och naturorienterande ämnen.

–  Peter Gejervall är en ung och modern skolledare med tydligt fokus på pedagogisk utveckling. Peter har mycket goda förutsättningar att leva upp till RWS mycket högt ställda förväntningar på en skolledare, säger Maria Ljungkvist, tidigare VD för Raoul Wallenbergskolan. Peter är också en ytterst drivande och kompetent pedagogisk ledare som kommer att utmana både medarbetare och elever att utvecklas och nå excellenta resultat både pedagogiskt och studiemässigt.

–  Jag ser verkligen fram mot att få bli en del i Raoul Wallenbergskolans fortsatta och ytterst spännande utveckling som skolalternativ i Skövde och i Sverige. RWS dynamiska förhållningssätt till lärande och utveckling attraherade mig, och därför bestämde jag mig för att anta den stora utmaningen att bli rektor för RWS Skövde, säger Peter Gejervall. RWS gedigna värdegrund med de fyra ledorden ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft kommer jag försöka leva upp till på ett fullödigt sätt, säger Peter Gejervall.

–  Det ska också bli spännande att få väva ihop RWS befintliga förskoleverksamhet i Skövde med denna nya grundskola och utforma den röda tråden i lärandet från barnens tidiga år och hela vägen under grundskoleperioden. Jag brinner för unga människors lärande både i kunskap och karaktär, och min ambition är att RWS Skövde ska bli en skola som gör skillnad för varje enskild elev oavsett bakgrund och förutsättningar, avslutar Peter Gejervall.

 

Mikael Barkman – biträdande rektor

Mikael är 60 år och uppvuxen i Huddinge kommun. Han har en bakgrund inom försvaret under drygt 20 år, har en lärarexamen från Göteborg i ämnena sv och samhällsorienterade ämnen. Mikael har genomgått den statliga rektorsutbildningen. Han har tidigare varit rektor på Värings skola och Lundenskolan i Skövde kommun samt Nyboskolan i Tibro kommun. Mikael är en erfaren ledare från såväl försvaret som i skolans värld.

Jag har höga förväntningar på mig själv och min omgivning. Som ledare är min grund att ha goda relationer med såväl elever, lärare och föräldrar, där ömsesidigt förtroende är en viktig del för att nå goda resultat. RWS värdegrund med de fyra ledorden ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft är ledord jag ställer mig bakom och kommer göra vad jag kan för att alla inom RWS skall leva upp till innebörden ledorden.

Jag ser med spänning fram emot att tillsammans med Peter och övrig personal på skolan bygga upp en F-9 skola med höga förväntningar och bra resultat.