Profil

RWS i Skövde har ett tydligt kunskapsfokus där undervisningen är målstyrd. Vi lär eleverna från förskoleklassen att vi arbetar med lärande mål. Eleverna får tidigt lära sig att utvärdera, reflektera och analysera deras egen inlärning kopplat mot målen.

På RWS i Skövde har vi utökat tiden i matematik och engelska. Eleverna läser efter sin förmåga och i vissa fall läser en del elever med de som är äldre än vad de själva är.

Engelska läser eleverna redan från förskoleklass. Musiken präglas av texter och sång på engelska. Lärarna ska dessutom förstärka ordförrådet i engelska i övriga ämnen.

Musiken inspirerar i allt vi gör på skolan. Musiken används för inlärning, glädje och gemenskap. Vi har traditionell undervisning i vår exklusiva musiksal men även musik integrerat med skolans övriga ämnen. Gillar du musik är vi skolan för dig!!