Medarbetare

Efter en gedigen rekryteringsprocess och höga förväntningar på varje enskild sökande är vi stolta över att presentera följande medarbetare.

Följ respektive länk för arbetslagen för namn, foto och arbetsuppdrag för respektive person.

Skolledning, administration & elevhälsa

Arbetslag F-3

Arbetslag 4-6

Arbetslag 7-9

Lokalvård & kök