Medarbetare

Efter en gedigen rekryteringsprocess och höga förväntningar på varje enskild sökande är vi stolta över att presentera följande medarbetare.

Följ respektive länk för arbetslagen för namn, foto och arbetsuppdrag för respektive person.
Obs! Uppgifterna nedan är för läsår 18/19. Aktuella uppgifter för läsår 19/20 kommer att publiceras inom kort

Skolledning, administration & elevhälsa

Arbetslag F-3

Arbetslag 4-6

Arbetslag 7-9

Lokalvård & kök