26 januari, 2018

RWS Skövde söker 3 lärare med utbildning F-3, 4-6 eller 1-7

På RWS har vi karaktär och kunskap i fokus och letar efter dig som kan verka efter våra ledord ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft.  Vi drivs av ett starkt engagemang för värdegrundsfrågor och utgår från våra fyra ledord: ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft – egenskaper som präglade vår förebild Raoul Wallenberg och hans livsgärning. RWS Skövde står för en mix av ”den gamla skolan” med ordning och reda och ”den nya skolan” med evidensbaserad undervisning. RWS har en traditionell syn på lärarens betydelse för undervisningen där lärarna leder undervisningen och tillämpar RWS lektionsrutiner som skapar trygghet och studiero samt förutsättningar för reflektion och analyser i lärandet. Våra lärare på RWS har en god akademisk nivå kombinerat med ett tydligt ledarskap i klassrummet. Vi har ambitiösa mål och vill göra positiv skillnad för alla elever. RWS vill utmana alla elever. För oss är det viktigt att differentiera undervisningen så att även elever som är högpresterande utmanas varje dag i skolan!

Vi söker dig som:
– är behörig och legitimerad lärare
– är trygg i din lärarroll, en tydlig ledare och väl förtrogen med skolans styrdokument
– har förmågan att möta eleverna individuellt och sprida en positiv studieatmosfär i din undervisning
– kan skapa förtroendefulla relationer med elever och föräldrar, arbeta självständigt och ha ett gott ledarskap i och utanför klassrummet
– gillar utmaningar, utvecklingsarbete och kollegialt lärande.

Låter det som ett spännande uppdrag, som passar dig? Se filmen om vår skola där du kan ta del av vad lärare, elever och rektor har att säga om skolan: https://youtu.be/MgScAKDvw0A

Skicka in dina ansökan till rektor Peter Gejervall snarast på e-post peter.gejervall@raoulwallenbergskolan.se