Högstadium RWS Skövde

Raoul Wallenbergskolan Skövde – Nya högstadieskolan i Skövde öppnar i augusti 2018Bild på RWS högstadieskola i Skövde.

 

Raoul Wallenbergskolan (RWS) står för en mix av ”den gamla skolan” med ordning och reda och ”den nya skolan” med evidensbaserad undervisning. RWS har en traditionell syn på lärarens betydelse för undervisningen där lärarna leder undervisningen och tillämpar RWS lektionsrutiner som skapar trygghet och studiero samt förutsättningar för reflektion och analyser i lärandet. Våra lärare på RWS har en god akademisk nivå kombinerat med ett tydligt ledarskap i klassrummet. Vi har ambitiösa mål och vill göra positiv skillnad för alla elever. RWS vill utmana alla elever. För oss är det viktigt att differentiera undervisningen så att även elever som är högpresterande utmanas varje dag i skolan!

Vår skola präglas av våra ledord: ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Ledorden genomsyrar all vår verksamhet på alla nivåer i skolan. Varje månad utser RWS en elev till månadens Raoulwallenbergare. Det är en elev som levt upp till RWS ledord på ett utmärkt sätt.

Som elev på RWS läser du vissa ämnen i perioder. Syftet är att du ska kunna koncentrera dig på färre antal ämnen under en viss period vilket förebygger stress och ökar din möjlighet till fördjupning i ämnet.

Skolan har en tydlig internationell profil där det engelska språket förstärks i alla ämnen. På så sätt får eleverna lära sig engelska i många olika sammanhang. Vi prioriterar ämnet matematik med syfte att höja elevens självkänsla och leverera goda studieresultat.

RWS Skövde har utökad timplan i både matematik (20% mer än övriga skolor i Skövde och vårt meritvärde i matematik läsåret 2016/2017 var 15,6 poäng för Åk 6) och engelska (40% mer än övriga grundskolor) i alla årskurser från F-9.

Profilval RWS SKÖVDE åk 7-9
På RWS får du möjlighet att välja en inriktning som ger dig nya utmaningar och möjligheter. Du får på detta sätt utmana dig själv inom det område som intresserar just dig. RWS har frigjort tid för profilval inom ramen för skolans val och elevens val. RWS förutsätter att du som elev tar ansvar för dina studier och vi vill därför ge dig som elev möjligheten att utvecklas och fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom den profil du väljer.

Matematik
Vår matematiksatsning ger oss möjlighet att erbjuda en profil som ska ge utmaningar för elever med stor fallenhet och intresse för matematik. Eleverna får träna sin problemlösningsförmåga och sitt abstrakta tänkande. Laborativ matematik är en del av matematikundervisningen där vi använder moderna tekniska hjälpmedel för till exempel fördjupning inom programmering och Mathivation via Chalmers.

Se mer info om Mathivation via länkarna nedan:
Informationsfilm >
Presentation >
Tidningsartikel >

RWS Skövde erbjuder utöver profilen en utökad timplan som ger eleverna drygt 25% mer matematik än övriga grundskolor i kommunen. RWS meritvärden i matematik läsåret 2016/2017 var 15,6 poäng för åk 6.

Estetiskt profilval
Hur kan eleven förmedla sina åsikter och värderingar till människor i omvärlden med hjälp av kamera, pensel, grafik, film, dans och musik? Vår estetiska profil ger eleven möjlighet att lära sig att både samarbeta och arbeta självständigt i utvecklingen av sin kreativitet.

Eleverna övar sig i att kritiskt granska det som händer i världen och att uttrycka sina åsikter på många olika sätt, såväl muntligt som skriftligt och med hjälp av bilder, film, dans och musik. Eleven ges möjlighet att ingå i vår skoltidningsredaktion för RWS-NEWS.

Engelska
Profilen riktar sig till elever med ett särskilt intresse för engelska och som vill fördjupa sina kunskaper i det engelska språket. Undervisningen avser i första hand att höja elevernas kunskaper och meritvärden i ämnet. Eleven förbereds på att skriva sitt examensarbete på engelska i åk 9 och kan se fram emot spännande kulturmöten. I kursutbudet ingår retorik, kreativt skrivande samt kulturstudier om engelsktalande länder såsom Storbritannien, USA och Australien. RWS har utöver profilen även en utökad timplan i engelska (45% mer än övriga grundskolor i Skövde) i alla årskurser från F-9.

Idrott och hälsa
Idrottsprofilen är för elever som vill utöka sin möjlighet till träning på skoltid.  Profilvalet ger möjlighet till fördjupade kunskaper kring träning, kost, anatomi/fysiologi och dess samband. 

Eleven ges möjlighet att under flera timmar i veckan träna på just sin specialidrott. Skolan erbjuder elever att ingå i organiserade träningsgrupper eller individuellt nyttja tiden inom sin specialidrott. Vi har samarbete med föreningar inom fotboll, handboll, ishockey, ridsport och kampsport.

Föreningar som idag är klara:
Skövde Ishockeyklubb
– Skövde Ryttarförening
– Skövde Taekwon-Do
– Skövde HF
– Skövde AIK fotboll
– IFK Skövde handboll
Fler föreningar kommer att tillkomma inför hösten 2018.

RWS turordning
1. Verksamhetsförtur RWF > RWS F-6 > RWS 7-9
2. Syskonförtur
3. Kötid

Det finns enstaka platser kvar i åk 8 och åk 9 inför läsår 2018/2019. Gör ansökan via länken: http://skola.skolplattformen.se/queue/103/register

Om du har frågor tveka inte att kontakta rektor Peter Gejervall på e-postadress: peter.gejervall@raoulwallenbergskolan.se