Högstadium RWS Skövde

Raoul Wallenbergskolan Skövde – Nya högstadieskolan i Skövde öppnar i augusti 2018Bild på RWS högstadieskola i Skövde.

 

Raoul Wallenbergskolan (RWS) står för en mix av ”den gamla skolan” med ordning och reda och ”den nya skolan” med evidensbaserad undervisning. RWS har en traditionell syn på lärarens betydelse för undervisningen där lärarna leder undervisningen och tillämpar RWS lektionsrutiner som skapar trygghet och studiero samt förutsättningar för reflektion och analyser i lärandet. Våra lärare på RWS har en god akademisk nivå kombinerat med ett tydligt ledarskap i klassrummet. Vi har ambitiösa mål och vill göra positiv skillnad för alla elever. RWS vill utmana alla elever. För oss är det viktigt att differentiera undervisningen så att även elever som är högpresterande utmanas varje dag i skolan!

Vår skola präglas av våra ledord: ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Ledorden genomsyrar all vår verksamhet på alla nivåer i skolan. Varje månad utser RWS en elev till månadens Raoulwallenbergare. Det är en elev som levt upp till RWS ledord på ett utmärkt sätt.

Som elev på RWS läser du vissa ämnen i perioder. Syftet är att du ska kunna koncentrera dig på färre antal ämnen under en viss period vilket förebygger stress och ökar din möjlighet till fördjupning i ämnet.

Skolan har en tydlig internationell profil där det engelska språket förstärks i alla ämnen. På så sätt får eleverna lära sig engelska i många olika sammanhang. Vi prioriterar ämnet matematik med syfte att höja elevens självkänsla och leverera goda studieresultat.

RWS Skövde har utökad timplan i både matematik (20% mer än övriga skolor i Skövde och vårt meritvärde i matematik läsåret 2016/2017 var 15,6 poäng för Åk 6) och engelska (40% mer än övriga grundskolor) i alla årskurser från F-9.

Profilval RWS SKÖVDE åk 7-9
På RWS får du möjlighet att välja en inriktning som ger dig nya utmaningar och möjligheter. Du får på detta sätt utmana dig själv inom det område som intresserar just dig. RWS har frigjort tid för profilval inom ramen för skolans val och elevens val. RWS förutsätter att du som elev tar ansvar för dina studier och vi vill därför ge dig som elev möjligheten att utvecklas och fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom den profil du väljer.

Matematik
Vår matematikprofil är till för dig som har stor fallenhet och intresse för matematik. Du får tränar din problemlösningsförmåga, slutledningsförmåga och ditt abstrakta tänkande. Vi genomför delar av gymnasiekursen redan på högstadiet. Du förväntas kommunicera på ett matematiskt korrekt sätt genom att använda matematikens faktatermer. Laborativ matematik är en del av matematikundervisningen där vi använder modern teknik som hjälpmedel.

Estetiskt profilval
Här kan du förmedla dina åsikter och värderingar till övriga i världen med hjälp av kamera, pensel, grafik, film, teater, dans och musik. Vår estetiska profil ger dig möjligheten att lära dig att både samarbeta och arbeta självständigt för att uttrycka din kreativitet.  Du övar dig i att kritiskt granska det som händer i världen och att uttrycka dina åsikter på många olika sätt, såväl muntligt som skriftligt och med hjälp av bilder, film, dans och musik. Du ges möjlighet att ingå i vår skoltidningsredaktion för RW-NEWS.

Engelska
Profilen riktar sig till dig med ett särskilt intresse för engelska och som vill fördjupa dina kunskaper i det engelska språket. Undervisningen strävar i första hand till att höja elevernas kunskaper och meritvärden i ämnet. Du förbereds på att skriva ditt examensarbete på engelska i åk 9 och kan se fram emot spännande kulturmöten. I kursutbudet ingår retorik, kreativt skrivande samt kulturstudier om bl .a. England, USA och Australien.

Idrott och hälsa
Idrottsprofilen är för dig som är intresserad av idrott och hälsa. Profilvalet ger dig fördjupade kunskaper kring träning, kost, anatomi/fysiologi och dess samband.  Skolan erbjuder elever att ingå i organiserade träningsgrupper eller individuellt nyttja tiden inom sin specialidrott.
Vi har samarbete med föreningar inom fotboll, ishockey, ridsport, kampsport, innebandy med flera.

RWS turordning
1. Verksamhetsförtur RWF > RWS F-6 > RWS 7-9
2. Syskonförtur
3. Kötid

Går du i åk 5 idag? Säkra din plats på vårt högstadium redan nu. Vi har även  enstaka platser kvar i Åk 6 till hösten 2018.

Missa inte chansen att redan idag ansöka om plats till åk 7-9 med startår 2018 : Digital ansökan

Om du har frågor tveka inte att kontakta rektor Peter Gejervall på e-postadress: peter.gjejervall@raoulwallenbergskolan.se