Högstadium RWS Skövde

Raoul Wallenbergskolan Skövde –  den nya och populära högstadieskolan i SkövdeBild på RWS högstadieskola i Skövde.

 

Raoul Wallenbergskolan (RWS) står för en mix av ”den gamla skolan” med ordning och reda och ”den nya skolan” med evidensbaserad undervisning. RWS har en traditionell syn på lärarens betydelse för undervisningen där lärarna leder undervisningen och tillämpar RWS lektionsrutiner som skapar trygghet och studiero samt förutsättningar för reflektion och analyser i lärandet. Våra lärare på RWS har en god akademisk nivå kombinerat med ett tydligt ledarskap i klassrummet. Vi har ambitiösa mål och vill göra positiv skillnad för alla elever. RWS vill utmana alla elever. För oss är det viktigt att differentiera undervisningen så att även elever som är högpresterande utmanas varje dag i skolan!

Vår skola präglas av våra ledord: ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Ledorden genomsyrar all vår verksamhet på alla nivåer i skolan. Varje månad utser RWS en elev till månadens Raoulwallenbergare. Det är en elev som levt upp till RWS ledord på ett utmärkt sätt.

Som elev på RWS läser du vissa ämnen i perioder. Syftet är att du ska kunna koncentrera dig på färre antal ämnen under en viss period vilket förebygger stress och ökar din möjlighet till fördjupning i ämnet.

Skolan har en tydlig internationell profil där det engelska språket förstärks i alla ämnen. På så sätt får eleverna lära sig engelska i många olika sammanhang. Vi prioriterar ämnet matematik med syfte att höja elevens självkänsla och leverera goda studieresultat.

RWS Skövde har utökad timplan i både matematik (20% mer än övriga skolor i Skövde och vårt meritvärde i matematik läsåret 2016/2017 var 15,6 poäng för Åk 6) och engelska (40% mer än övriga grundskolor) i alla årskurser från F-9.

Profilval RWS SKÖVDE åk 7-9
På RWS får du möjlighet att välja en inriktning som ger dig nya utmaningar och möjligheter. Du får på detta sätt utmana dig själv inom det område som intresserar just dig. RWS har frigjort tid för profilval inom ramen för skolans val och elevens val. RWS förutsätter att du som elev tar ansvar för dina studier och vi vill därför ge dig som elev möjligheten att utvecklas och fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom den profil du väljer.

Matematik
Vår matematiksatsning ger oss möjlighet att erbjuda en profil som ger utmaningar för elever med stor fallenhet och intresse för matematik. Eleverna får tränar sin problemlösningsförmåga, sitt abstrakta tänkande och sin slutledningsförmåga. Laborativ matematik är en del av undervisningen där vi använder modern teknik som hjälpmedel för exempelvis fördjupning inom programmering och Mathivation via Chalmers och Västsvenska Handelskammaren. RWS Skövde erbjuder utöver profilen en utökad timplan som ger eleverna drygt 25% mer matematik än övriga grundskolor i kommunen.

Se mer info om Mathivation via länkarna nedan:
Informationsfilm >
Presentation >
Tidningsartikel >

Estetiskt profilval
Vår estetiska profil ger eleven möjligheten att lära sig att både samarbeta och arbeta självständigt i utvecklingen av sin kreativitet. Eleverna tränar sig på att kritiskt granska det som händer i världen och att uttrycka sina åsikter på många olika satt, såväl muntligt som skriftligt och med hjälp av bilder, film, dans och musik. I slöjd och hemkunskap ges eleverna möjlighet att arbeta praktiskt där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Eleverna får möjlighet att utveckla sin initiativförmåga och kreativitet då de arbetar med hantverkstekniker i hårda/mjuka material, matlagning och skapande av måltider.

Engelska
Profilen riktar sig till elever med ett särskilt intresse för engelska och som vill öka sina kunskaper i det engelska språket. Undervisningen är en fördjupning av ordinarie undervisning och avser i första hand att höja elevernas kunskaper och meritvärden i ämnet. Eleven förbereds på att skriva sitt examensarbete på engelska i åk 9 och kan se fram emot spännande kulturmöten. Eleven får utveckla sin förmåga att tala och skriva engelska på olika sätt. Dessutom ingår studier om målspråksländerna Storbritannien, USA, Kanada och Australien och deras kultur/traditioner. RWS har utöver profilen även en utökad timplan i engelska, 45% mer än övriga grundskolor i Skövde i alla åk från F-9.

Idrott och hälsa
Idrottsprofilen är för eleven som vill utöka sin möjlighet till träning på skoltid. Eleven ges möjlighet att träna på just sin specialidrott. Skolan erbjuder elever att ingå i organiserade träningsgrupper eller om möjlighet finns individuellt nyttja tiden inom sin specialidrott. Vi har i dagsläget organiserad träning för handboll, fotboll, ridning, kampsport, ishockey, simning, konståkning och dans. Idrottsprofilen omfattar även en teoretisk del som innehåller träningslära och anatomi, kost och hälsa, motivation och sportsmannaanda samt mental träning.

RWS turordning
1. Verksamhetsförtur RWF > RWS F-6 > RWS 7-9
2. Syskonförtur
3. Kötid

Om du har frågor tveka inte att kontakta rektor Peter Gejervall på e-postadress: peter.gejervall@raoulwallenbergskolan.se