Elever

Raoul Wallenbergskolan Skövde startade sin verksamhet i augusti 2015 och är en grundskola för årskurserna F-9.

Elevinflytande – klassråd
På RWS Skövde har varje klass så kallat klassråd varannan vecka. Detta möte leds av eleverna och där lyfts frågor från elevgruppen. Klassråden dokumenteras med protokoll som finns tillgängliga i klassrummet.

Elevinflytande – elevråd
Varje månad är det möte för elevrådet på RWS Skövde. Elevrådet består av två elevrepresentanter per klass och handleds av två pedagoger.

Trygghetsteam
På RWS Skövde finns ett trygghetsteam bestående av biträdande rektor, skolsköterska/kurator och en pedagog. Tygghetsteamet arbetar med trivsel och trygghet för skolans elever och personal.