Dialog med föräldrar

En av grundstenarna i vår skolverksamhet är en öppen och rak dialog med vårdnadshavarna både rent generellt och avseende varje enskild elev. Under perioden fram till skolstart kommer vi därför att ha ett flertal informationsmöten och öppna hus.

Föräldraråd
På RWS Skövde har vi ett föräldraråd för samverkan mellan skolan och hemmen. Föräldrarådet har en rådgivande funktion och träffas två gånger per läsår för att diskutera aktuella ämnen för skolan.
Varje klass har två representanter från föräldragruppen som deltar i mötena. Från skolans sida deltar representanter från skolledning och pedagogisk personal.

Vill du veta mer om vår nya skola i Skövde? Då är du välkommen att kontakta rektor Peter Gejervall på peter.gejervall@raoulwallenbergskolan.se eller biträdande rektor Mikael Barkman på mikael.barkman@raoulwallenbergskolan.se

Nya direktiv angående skolskjutsen
Nya direktiv om skolskjutsen innebär att du som vårdnadshavare skall ansöka om skolskjuts.  Hanteringen av detta kan ske på två sätt:

1. Digitalt via Skövde kommuns hemsida

Gå in på www.skovde.se välj Barn & utbildning och därefter skolskjuts.

2. Ni fyller i ansökan på skolstartsdagen den 20/8 hos oss. Vi levererar ansökan till Skövde kommun samma dag.

Handläggningstiden för ansökan är 1-2 arbetsdagar enligt uppgift från Skövde kommun.