Sök RWS Skokloster

Roligt att du är nyfiken på vår verksamhet. Klicka på blanketten nedan för att skicka in en ansökan om plats inom RWS Skokloster. Varmt välkommen!

Ansökan sker i systemet Skolplattformen.

Klicka här för att komma till ansökan: Ansökan

Det är vårdnadshavarens ansvar att hålla kontaktinformationen uppdaterad.

Urval och kö

36 § Om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet göras på de grunder som Statens skolinspektion godkänner, om inte annat följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 9 § andra stycket eller annars avser sådana utbildningar som avses i 6 § 2.

I förarbetena till skollagen (Prop. 2009/10:165) framgår rörande urvalsgrunderna för en fristående skola (sid. 744): Om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet göras på de grunder som Statens skolinspektion godkänner, om inte annat följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 9 § andra stycket eller annars avser sådana utbildningar som avses i 6 § 2.

Skolverket skriver följande i 2015 års ansökningsblanketter för grundskola:

”Sökande avser att tillämpa de urvalsgrunder till grundskolan som Skolinspektionen godkänt enligt 10 kap. 36 § skollagen. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare bedömt som godtagbara är syskonförtur, geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som gått i sökandes förskola eller förskoleklass.”

Utifrån detta har RWS Skokloster köregler enligt följande:

1. Verksamhetsmässigt samband- det vill säga att de barn som gått på våra förskolor har (om det finns en geografisk närhet) förtur till våra grundskolor.

2. Syskonförtur.

3. Anmälningstid.