23 april, 2017

Zz, långa och korta ord

Under förra veckan arbetade våra fina 6-åringar med bokstaven Zz, långa och korta ord, skrivit korta meningar på svenska lektionerna.

Läroplanen ( Lgr11) säger att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt