20 januari, 2018

Vi uppmärksammar Raoul Wallenberg

I onsdags uppmärksammade vi Raoul Wallenberg då vi tände ett ljus för honom eftersom det var den dagen, den 17
januari 1945 som ha sista gången sågs i frihet.