6 maj, 2017

Vi mäter i celsius

I åk 3 har vi pratat om temperatur och att vi mäter graderna i Celsius. Ordet Celsius kommer från den svenska vetenskapsmannen och astronomen Anders Celsius. Celsius uppfann inte termometern. Han konstruerade en termometer som var överlägsen i precision.

Läroplanen, Lgr11 säger följande:

Syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.