18 december, 2016

Veckans bokstav och veckans siffra

Veckans bokstav för vår F-klass är Ee. Veckans siffra är 4. Vi har även arbetat med rim och ramsor.                                                                          Vad är en mening? Eleverna har gjort korta meningar och räknat hur många ord som det blev.

e    e fyra

Läroplan för förskoleklassen säger:   

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

  Lgr11