10 september, 2014

Vårt första elevrådsmöte!

Raoul Wallenbergskolans elevråd samlades till terminens första möte! Elevrådsrepresentanterna från förskoleklass till år 6 träffade rektor Charlotte för att diskutera viktiga frågor. Skolgårdsregler och den stora invigningen var dagens viktigast punkter. Clara i år 6 valdes till elevrådets ordförande.