15 januari, 2017

Världsdelarna

Den här veckan har eleverna i åk 3 arbetat med de olika världsdelarna

img_1307 img_1306

Läroplanen säger:

eleverna ska känna till namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven” ( Lgr11).