16 mars, 2018

Teknik i åk 5

Här arbetar åk 5 med trappkoppling i tekniken. Hurra det fungerade!

Lgr11:

Eleverna ska testa

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller
rörelse, till exempel larm och belysning