12 november, 2017

Svenska med åk 2

I åk 2 arbetar eleverna  med en faktatext om Astrid Lindgren, en författare som alla barn känner5 väl till förstås.

Förutom faktatext ska  eleverna arbeta med dubbelteckning, till exempel tal eller tall, bus eller buss osv.

Enligt grundskolans läroplan, Lgr11, ska eleverna arbeta med:

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan
organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
• Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras
innehåll kan organiseras.