20 februari, 2017

Svenska djur i åk 3

Den här veckan har åk 3 läst om djur som lever i våra svenska skogar. Vi har tittat på djurspår och tagit reda på vilket djur det är.

Enligt läroplanen (Lgr11) ska kursplanen i biologi för åk 1-3 bl a ta upp:

Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.