25 februari, 2018

Sportlov i Skokloster

Under sportlovet ordnade Fritids fullt av roliga uteaktiviteter såsom pulkaåkning, korvgrillning, skogsäventyr, heldag i idrottshallen m.m.

Lgr 11 säger att:

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.