12 november, 2016

Snön är här

Äntligen har snön kommit, något våra elever har väntat på.Idag på rasten gjorde eleverna i åk 4 snöänglar på skolgården.

2099442591

Läroplanen säger att:

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar av i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidigare åren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”  Lgr 11