RWS Skokloster

 • Våra skolor

  Gå direkt in på någon av våra skolor

 • 29 oktober, 2017

  Skolinspektionens rapport

  RWS Skokloster har fått godkänt på samtliga punkter som granskades av Skolinspektionen! 

  RWS Skokloster ingår nu i den exklusiva skaran av skolor som har rent protokoll!

  Skolinspektionens beslut
  Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Raoul Wallenbergskolan Skövde. 

  Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 
  Undervisning och lärande
  Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Raoul Wallenbergskolorna AB uppfyller författningarnas krav inom undervisning och lärande.

  Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Raoul Wallenbergskolorna AB uppfyller författningarnas krav inom trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

  Styrning och utveckling av verksamheten
  Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Raoul Wallenbergskolorna AB uppfyller författningarnas krav inom styrning och utveckling av verksamheten.
  På Skolinspektionens vägnar

  Mårten Petersson Gunilla Petersen

  Beslutsfattare        Föredragande

   

  Kommentera:

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *