23 april, 2017

Självporträtt

I tisdags fick barnen använda sig av en spegel, och  fick sen rita av sig på ett papper. Vi avslutade med att skriva namn, efternamn och ålder. Barnen visar stort intresse för språk och skrift.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den” (Lpfö 98/10)